1. (2t) Ze ZP jdou všechny páry od LN tři kroky a přísun do středu, kde se pozdraví.
  2. (2t) Od PN tři kroky a přísun zpět na svá místa.
  3. (2t) Pánové se svými CORNERS si jdou navzájem vstříc (šikmo vlevo). Tři kroky a přísun.
  4. (2t) Tři kroky a přísun zpět na místa.
  5. (4t) Dámy tři kroky do středu a přísun a zpět
  6. (4t) Pánové tři kroky do středu a přísun a zpět
  7. (2t) Páry jdou tři kroky do středu a přísun
  8. (2t) Pánové uchopí svou corner za levou ruku po tom co se otočili čelem ze středu a odcházejí ze středu šikmo na roh čtverce
  9. (4t) Pánové jdou zpět ke své partnerce a otáčejí se sní za loket pravé ruky vpravo. 1x
  10. (4t) Pánové se otáčejí se svou CORNER za levý loket vlevo. 2x
  11. (4t) Pánové se otáčejí opět se svou PARTNER vpravo tak že skončí všichni čelem do středu 1x