1. (4t) 1. a 2. pár udělá LEFT HAND STAR tak, že 1. pán se drží za ruku s 2. dámou a naopak. Pravé ruce zdvižené (jelínek). Otáčíme se proti směru hodinových ručiček reelovým krokem od LN. NA poslední dobu se otočit do protisměru.
  2. (4t) RIGHT HAND STAR otáčíme po směru hodinových ručiček, čtyřmi reelovými kroky. 3. a 4. pár zatím stojí.
  3. (4t) 1. pár v promenádovém držení (pán pravou dáma levou) DOWN THE CENTER čtyřmi reelovými kroky. Na konci řady obrátit.
  4. (4t) Držení vnitřníma rukama.Zpátky čtyřmi reelovými kroky
  5. (8t) Pán 1. páru vlevo dáma 1. páru vpravo všichni ostatní v řadě za nimi obcházejí MARCH krokem celou řadu. Po čtyřech krocích pán opět uchopí svou pravou rukou levou ruku dámy a vracejí se na své místo
  6. (4t) 2. ,3. a 4. pár vytvoří brány, kterými prochází 1. pár v promenádovém držení MARCH krokem 8 kroků. Na poslední krok se i 1. pár otočí čelem k sobě
  7. (2t) Všichni jdou 4 kroky dozadu
  8. (2t) Všichni jdou 4 kroky vpřed. (úklona na 4 doby)